031-715 37 00 info@envirab.se
Välj en sida

Taktvätt

En väl utförd taktvätt är ett bra sätt att öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader.Tak är den mest väderutsatta ytan på ett hus och förr eller senare drabbas alla tak av olika typer av påväxt.

Vi tvättar taket med vår Dyna-jet, som är en special anpassad högtryckstvätt.En taksläde med parallella högtrycksdysor rengör taket skonsamt så inget vatten kan tränga in under pannorna och skada papp och läckt. Vi städar givetvis ur hängrännor och avlägsnar rester vi spolat ner från taket.

Ett 100 procentigt resultat samma dag.

Genom att regelbundet tvätta ditt tak ökar du dess livslängd och minskar risken för kostsamma skador.

Efter en väl utförd hetvattentvätt bör ytan efterbehandlas. Vi rekommenderar att man impregnerar ytan alternativt målar den. Se mer under impregnering och takmålning.

 

Så här går det till:

Besiktning – Vi besiktigar taket tillsammans med kunden för att bedömma dess skick. I visa fall är pannor och undertak i så dåligt skick att det bör bytas men I de flesta fall är en tvätt med efterföljande behandling det bästa alternativet.

Tvätt – Känsliga detaljer på huset skyddas liksom grusgångar och rabatter. Vi täpper för markavlopp för att förhindra att där blir stopp. Sedan tvättar vi taket med vår speciellt anpassade högtryckstvätt som garanterar att inget vatten trycks in under pannorna.

Bekämpningsmedel – När taket är tvättat behandlas det med alg- och mossmedel som tränger in i de öppna porerna och tar död på eventuellt resterande växtlighet. Detta säkerställer att taket är helt rent inför kommande efterbehandling. Taket skall nu torka.

Måla – Taket sprutmålas med takfärg från Isonit i två strykningar. Den första spädes för att tränga in i taket och försegla porerna. Den andra strykningen ger ett nytt skydd mot ny påväxt. Produkten är en 100% ren akrylatformel med 197% flexibilitet.

***Taket på bilden nedan är endast tvättat men se vilken skillnad mot grannarna som har precis samma pannor!!!

Kontaktuppgifter

Envira Mark & Miljö AB
Skalmeredsvägen 3
438 93 Landvetter

Tel: 031-715 37 00
info@envirab.se
www.envirab.se

Org# 556847-1584