031-715 37 00 info@envirab.se
Välj en sida

Tak

Taket är det som vi brukar kalla den 5:e fasaden och den mest utsatta. När påväxten väl börjat så brukar det gå relativt fort för alger, mossa och lav att sprida sig. Det organiska materialet binder väta, vilket vintertid ger upphov till små sprickor när regnvatten fryser.

Vid lång exponering riskerar takbeklädnaden att gå sönder, med läckage och vattenskador som följd. Ett välvårdat tak har en betydligt längre livstid vilket borgar för en god fastighetsekonomi.

Vi erbjuder tvätt av alla olika typer av tak så som betongpannor, lertegel, plåt, papp och etternit. Alla tak är inte lämpade att tvättas med hetvatten och högtryck och då erbjuder vi behandling med Grön-Fri, ett biologiskt nedbrytbart medel som eliminerar näringsämnen. Läs mer under Grön-Fri.

 

Efterbehandling

Ett nytvättat tak står öppet för ny påväxt att etablera sig. Vi rekommenderar alltid att efterbehandla med impregneringeller målning vilket ger ett nytt skydd. Läs mer under Impregnering och Takmålning.

Kontaktuppgifter

Envira Mark & Miljö AB
Skalmeredsvägen 3
438 93 Landvetter

Tel: 031-715 37 00
info@envirab.se
www.envirab.se

Org# 556847-1584