031-715 37 00 info@envirab.se
Välj en sida

Sanering

Vid för hög fukthalt i krypgrunden eller kallvinden är risken stor att man drabbas av mögel.

Om den RF (relativ fukthalt) överstiger 75% och temperaturen överstiger ca 15 grader så är risken stor för att man drabbas av mögelangrepp inom ett par veckor.

Att borsta och mekaniskt slipa bort påväxt skapar bara mer bekymmer då mögelsporer bara sprids ännu mer och ny påväxt etableras på nya ställen. Påväxten sitter djupare än det som ses.

Vid besiktningen tar vi ofta prover på den påväxt som förekommer för att säkerställa vad som växer. Med hjälp av våra leverantörer så skickar vi in prover som snabbt ger oss svar på hur vi bäst behandlar för bästa resultat.

Vi använder oss av Mögel-Fri och Svamp-Fri från Jape. Produkter som är testade av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Mögel-fri är verksam på alla typer av material, påväxten dör omgående, biologiskt nedbrytbar, påverkar inga byggnadsmaterial negativt dessutom tar mögel-fri bort lukt och är långtidsverkande.

Mögel-fri har ett spårmedel som kan spåras med en UV-lampa, det medför att vi enkelt kan se att vi har behandlat hela det mögelangripna området. Vi utför alla arbeten med största hänsyn till säkerhet och miljö.

 

MF_1_5_D  Svampfri-290

 

 

Kontaktuppgifter

Envira Mark & Miljö AB
Skalmeredsvägen 3
438 93 Landvetter

Tel: 031-715 37 00
info@envirab.se
www.envirab.se

Org# 556847-1584