031-715 37 00 info@envirab.se
Välj en sida

Krypgrunder

‘Vårt hus har väl inga fel, eller?

Utifrån ser huset ut att vara fräscht och i fullgott skick. Vad man inte kan se, är hur det ser ut i husets utelufts-ventilerade krypgrund. Där, mellan bjälklagret och marken, blir klimatet gynnsamt för mögelpåväxt. Resultatet kan bli dålig lukt i huset och ”sjuka hus”-symptom. Ibland kan det t o m bildas röta i golv-konstruktionen, vilket leder till att konstruktionen försvagas och kan gå sönder.För att man inte ska råka ut för kostsamma reparationer, eller för att se till att problemen inte upprepas och man tvingats sanera sin krypgrund, måste man sätta in förebyggande åtgärder för att sänka luftfuktigheten. Mögelproblem är inget som endast drabbar fuskbyggen och gamla hus, utan alla krypgrundshus kan vara i riskzonen.

 

Varför uppstår mögelskador?

Mögel och svamp behöver fukt. När luftfuktigheten ligger över 70-75% kan tillväxt ske.Utomhus går luftfuktigheten ofta över 70%, och inne i en krypgrund är fuktigheten högre änså, en stor del av året. Det innebär att mögel kan växa till och bli ett stort problem med tiden.Vissa hus med krypgrund får akuta mögelproblem redan efter ett par år, medan andra endast får enmindre påväxt även efter många år. Det enda man kan vara säker på är att alla hus med uteluftventilerad krypgrund löper risk att få mögelproblem, även om krypgrunden utförts efter konstens alla regler. Sommartid, när luften är varm och fuktig, är krypgrunden fortfarande sval. När uteluften kommer in i den svala grunden kyls den ned, vilket innebär att den relativa fuktigheten ökar. Ett genomsnittligt år kommer den relativa luftfuktigheten inne i krypgrunden då att ligga över 70% relativ fuktighet (RF) ett antal månader varje år och under sommaren kan det till och med bildas kondens i grunden.

 

På grund av vårt växlande klimat i Sverige är det vanligt att avfukta hus med krypgrund. Något man kan göra genom att installera en avfuktare.  Fukt, som kan vara konsekvensen av en kall krypgrund plus varm sommarluft, tas hand om av avfuktaren istället för att leda till fuktproblem, mögel eller röta.

 

Termisk avfuktare – Trygghetsvakten

En termisk avfuktare fungerar på endast värme. Den termiska avfuktaren tar hänsyn till temperaturen och luftfuktigheten utanför och inuti krypgrunden och aktiverar sin värmeslinga när krypgrunden är i riskzonen för fuktskador och mögel. Då varm luft kan bära mer fukt än kall luft förhindras kondensation och tack vare att var luft expanderar skapas det en termisk rörelse som driver ut fukten genom den öppna ventilationen.
Då den termiska avfuktaren kan avfukta din krypgrund med hjälp av naturlig ventilationen, inte kräver underhåll och endast aktiveras när det finns en risk är den mer driftsäker och energisnål än äldre system. Termiska avfuktaren tillverkas idag endast av Trygghetsvakten.
Hygrodynamisk avfuktare
Den hygrodynamiska avfuktningen är en vidareutveckling på den termiska avfuktaren som kombinerar en värmeslinga med en datorstyrd fläkt och kallas för Trygghetsvakten Pro.  Denna sortens avfuktare rekommenderas om du redan haft fuktskador eller mögel i din krypgrund och vill ha extra ventilation för mögelsporer samt undvika återkommande växt.

Förutom installation av avfuktare erbjuder vi följande tjänster

-Byte av blindbotten

-Städning av krypgrund och vind från organiskt material

-Plastning och tätning av krypgrund och vind

-Byte av rasskydd

-Håltagning för inspektionsluckor

-Ozonbehandling

Kontaktuppgifter

Envira Mark & Miljö AB
Skalmeredsvägen 3
438 93 Landvetter

Tel: 031-715 37 00
info@envirab.se
www.envirab.se

Org# 556847-1584